Надгробна плоча на Славка Петрова Лесидренска /псевдоним Слава Леси/. Headstone of Slavka Petrova Lesidrenska /pseudonym Slava Lessy/.

Надгробна плоча на Славка Петрова Лесидренска /псевдоним Слава Леси/. Headstone of Slavka Petrova Lesidrenska /pseudonym Slava Lessy/.
Надгробна плоча на Славка Лесидренска /псевдоним Слава Леси(1940 — 2021). Headstone of Slavka Lesidrenska /pseudonym Slava Lessy(1940 — 2021).

About Мимо Гарсия

Мимо Гарсия е блогър, съдебен заседател и внук на Славка Лесидренска /псевдоним Слава Леси/ (1940 — 2021).