Общи условия

  • Домейнът slavkalesidrenska.com е собственост на Мимо-Гарсия Стоянов Груев.
  • Всичко, публикувано на сайта https://slavkalesidrenska.com е със запазени права за Мимо-Гарсия Стоянов Груев.
  • Без предварително съгласие от Мимо-Гарсия Стоянов Груев е строго забранено възпроизвеждането изцяло или отчасти на материали от сайта https://slavkalesidrenska.comПредварително съгласие се изисква само чрез молба до имейл адрес: mimo@mimo.bg