Дочут разговор

Пътувах в трамвай №20. Иззвъня мобилен телефон и притежателят му проведе следния разговор: „Снощи забравих да ти кажа, че вече си в групата на приятелите. Когато ти ми звъниш, аз ще ти звъня…А, да си забравил един чадър снощи у Continue reading Дочут разговор