Дочут разговор

Пътувах в трамвай №20. Иззвъня мобилен телефон и притежателят му проведе следния разговор:Снощи забравих да ти кажа, че вече си в групата на приятелите. Когато ти ми звъниш, аз ще ти звъня…А, да си забравил един чадър снощи у нас? Друго…друго…какво…какво…това беше…
Сигурно вече сте се досетили към  коя възрастова група се отнася господинът, провел този разговор. Не търсете обаче и капка ирония в разказа ми, защото това е животът… 

About Славка Лесидренска /псевдоним Слава Леси/ (1940 — 2021) Slavka Lesidrenska /pseudonym Slava Lessy/ (1940 — 2021)

Славка Лесидренска (1940 — 2021), известна и като Слава Леси, е български юрист и съставител на арбитражни сборници към Българска търговско-промишлена палата. Славка е и блогър, писател и водещ на детско предаване.