Следдипломна квалификация на Славка Лесидренска /псевдоним Слава Леси/ (1940 — 2021) с научен ръководител проф. Живко Сталев

Тема: „Предявяване на искова молба пред Арбитражния съд при Българска търговско-промишлена палата“

Следдипломна квалификация на Славка Лесидренска /псевдоним Слава Леси/ (1940 — 2021) с научен ръководител проф. Живко Сталев
Следдипломна квалификация на Славка Лесидренска /псевдоним Слава Леси/ (1940 — 2021) с научен ръководител проф. Живко Сталев