Арбитражни сборници, съставени от Славка Лесидренска /псевдоним Слава Леси/ (1940 — 2021)

 

Арбитражен сборник, съставен от Славка Лесидренска
Арбитражен сборник, съставен от Славка Лесидренска /псевдоним Слава Леси(1940 — 2021)
Арбитражни сборници, съставени от Славка Лесидренска /псевдоним Слава Леси(1940 — 2021)
Скрийншот от сайта на Българска търговско-промишлена палата (БТПП), в който са описани съставените от Славка Лесидренска сборници
Скрийншот от сайта на Българска търговско-промишлена палата (БТПП), в който са описани съставените от Славка Лесидренска /псевдоним Слава Леси(1940 — 2021) сборници