Почти като анекдот

В столичния базар ИЛИЯНЦИ съм и се надявам да намеря клон на Easy paу, за да платя висящи сметки. Обръщам се към един продавач с въпроса:
– Тук, на базара, има ли Easy pay?   

Мъжът ме гледа недоумяващо, замисля се и ми отговаря:
– Не. Не познавам такъв. Няма такъв Изи пей.


За всеки случай  се обръща към колежката си за повече информация:
– Ти знаеш ли го?
– Не! – категорично отсича тя.

 

Благодарих за любезността и отминах, с надеждата  все пак  някой да познава този мистериозен г-н Easy pay…

About Славка Лесидренска /псевдоним Слава Леси/ (1940 — 2021) Slavka Lesidrenska /pseudonym Slava Lessy/ (1940 — 2021)

Славка Лесидренска (1940 — 2021), известна и като Слава Леси, е български юрист и съставител на арбитражни сборници към Българска търговско-промишлена палата. Славка е и блогър, писател и водещ на детско предаване.