Младост и старост…

Разхождах се в парка. Вниманието ми привлякоха две жени, хванати под ръка – едната 80-85 годишна , побеляла, съсухрена,  другата – 18-20 годишно красиво момиче. По всяка вероятност бяха баба и внучка. Погледът ми попадна върху ръцете им. Дясната ръка на старицата беше в гипс от китката до лакътя,  пръстите – криви, деформирани от работа, от годините… На ръката, с която младата жена подкрепяше старата, блестяха ефектни старинни гривни. Дали някога не са украсявали ръката на бабата, вече загърбила всяка суета?

Младостта и старостта – ръка за ръка. Младостта даваше сила и кураж на старостта, старостта се уповаваше на младостта… Две ръце, два символа…

About Славка Лесидренска /псевдоним Слава Леси/ (1940 — 2021) Slavka Lesidrenska /pseudonym Slava Lessy/ (1940 — 2021)

Славка Лесидренска (1940 — 2021), известна и като Слава Леси, е български юрист и съставител на арбитражни сборници към Българска търговско-промишлена палата. Славка е и блогър, писател и водещ на детско предаване.