Младост и старост…

Разхождах се в парка. Вниманието ми привлякоха две жени, хванати под ръка – едната 80-85 годишна , побеляла, съсухрена,  другата – 18-20 годишно красиво момиче. По всяка вероятност бяха баба и внучка. Погледът ми попадна върху ръцете им. Дясната ръка Continue reading Младост и старост…