Петък, 13 – „отменената“ поличба – действителен случай

Петък, 13. Излязох от нас за среща с приятелка. Не бях изминала и 20 метра, когато едра, черна улична котка ми пресече пътя. Ще ми се случи нещо неприятно – неволно си помислих, но тъй като закъснявах, продължих. Каква беше изненадата ми, когато същата тази котка се появи отново на тротоара и се върна обратно там, откъдето се беше появила. Отдъхнах си. Котката отменяше проклятието  – дадох такова тълкувание на случващото се и продължих към кафето. Скоро забравих и котката, и датата…

Видях се с моята приятелка в приятно заведение, поприказвахме, пихме кафе и си тръгнахме. Не бяхме изминали повече от 20 метра, когато тичешком ни настигна сервитьорката , за да ми даде забравения на масата смартфон, скъп подарък, на който още не бях се нарадвала и който съдържаше ценна информация… Не вярвах на очите си. Ако се бяхме отдалечили малко повече и се бяхме смесили с тълпата, сервитьорката едва ли щеше да ни открие, за да ми върне тази ценна вещ. Котката беше отменила“ поличбата си!

Как да не съм фаталистка?!

About Славка Лесидренска /псевдоним Слава Леси/ (1940 — 2021) Slavka Lesidrenska /pseudonym Slava Lessy/ (1940 — 2021)

Славка Лесидренска (1940 — 2021), известна и като Слава Леси, е български юрист и съставител на арбитражни сборници към Българска търговско-промишлена палата. Славка е и блогър, писател и водещ на детско предаване.